Ontslagvergoeding 2015

Per 1 juli 2015, belangrijkste punten van  de ontslagvergoeding (of transitievergoeding)

De belangrijkste punten op een rijtje van de ontslagvergoeding in 2015, en hoe deze gaat veranderen. Ten eerste, de medewerker die wordt ontslagen moet minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest bij het bedrijf. Hoe langer, hoe hoger de ontslagvergoeding of gouden handdruk natuurlijk gaat worden. Tijdelijk of vast maakt niet uit voor de nieuwe regels van het ontslagrecht in 2015.

Op 10 juni 2014 stemde de eerste kamer in met het voorstel.


 • Per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris
 • Vanaf het 10e jaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris
 • —> aanvulling: Is de medewerker ouder dan 50 jaar, dan geldt vanaf het 10e jaar een vergoeding van een heel maandsalaris
 • ———> aanvulling: het bedrijf moet minimaal 25 werknemers hebben, anders geldt de regel voor oudere werknemers niet
 • Maximaal €75.000, als het jaarsalaris meer dan €75.000 is, dan maximaal een bruto jaarsalaris
 • Uitgelichte informatie en toelichting op de punten vind je verder in het artikel
 • Of op deze pagina over de ontslagvergoeding 2015 berekenen

Voor het jaar 2014 werd de voor veel mensen zo belangrijke ontslagvergoeding reeds aanzienlijk op de schop genomen. Daarbij werd er vooral gekeken naar de hoogte van de gouden handdruk die moet worden uitgekeerd. Het ontslagrecht van 2015 gaat verder waar het in 2014 is verdergegaan. De grote hervorming gaat plaatsvinden op 1 juli 2015. Vanaf dan zal de ontslagvergoeding zoals we deze reeds jarenlang kennen in Nederland verdwijnen. De klassieke gouden handdruk wordt op dat ogenblik namelijk vervangen door een zogenaamd transitiebudget. We vertellen je graag alles wat je moet weten over de ontslagvergoeding 2015.


Bijzondere regeling ontslagrecht 2015 voor oudere werknemers

Het is belangrijk om te weten dat oudere werknemers die de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt tot 2020 nog kunnen rekenen op een bijzondere regeling. Zij kunnen tot dan immers genieten van een hogere vergoeding. Let wel, er zijn aan het verkrijgen van deze hogere vergoeding diverse voorwaarden verbonden. In het nieuwe ontslagrecht staat dat de persoon in kwestie minstens tien jaar werkzaam moet zijn bij het bedrijf en dient het bedrijf over minstens 25 werknemers te beschikken. De nieuwe ‘gouden handdruk 2015′ geldt dan ook niet voor werknemers van kleinere bedrijven. Deze zouden immers het risico lopen om gebukt te gaan onder de bijzondere ontslagregeling. Hoe dan ook, door deze (tijdelijke) uitzondering wordt in één klap duidelijk dat het aanpassen van de ontslagvergoeding vooral gericht is op jonge werknemers. Zij zouden het eenvoudiger moeten hebben om nieuw werk te vinden waardoor ze geen nood hebben aan een grote financiële compensatie. Voor oudere werknemers is dat een stuk moeilijker omdat zij doorgaans niet meteen over nieuw of in ieder geval gelijkaardig werk beschikken. Hoe het na 2020 verder moet is vooralsnog niet bekend.

Ontslagvergoeding 2015 wordt per 1 juli een transitiebudget

De naamsverandering van de ontslagvergoeding moet vooral duidelijk maken dat ontslagen werknemers verder moeten kijken naar de toekomst. Een ontslag hoeft namelijk geen einde te betekenen. Het is dan ook van belang dat een ontslagen werknemer zo spoedig mogelijk terug de touwtjes in handen neemt en op zoek gaat naar een nieuwe functie. De aard van de vergoeding wordt eigenlijk niet aangepast. In 2014 werd reeds duidelijk dat het maximum uit te keren bedrag wordt beperkt tot 75.000 euro of tot één keer het jaarsalaris indien deze meer is dan €75.000. Daarnaast geldt dit nieuwe ontslagrecht van 2015 alleen bij werknemers die twee jaar of langer in dienst waren bij het bedrijf. Verder moet het gaan om een ontslag zonder dwingende redenen.

Gouden handdruk 2015 bij ontslagaanvragen

Werknemers die zelf een aanvraag indienen tot ontslag worden vanaf 1 juli 2015 doorverwezen naar de uitvoeringsinstantie UWV. Deze maatregel werd genomen om de verwerkingstijd van dergelijke aanvragen te versnellen. Wel is het zo dat de kantonrechter de werknemer die ontslag wenst te nemen kan voorzien van een aanvullende vergoeding. Een dergelijke ontslagvergoeding wordt uitsluitend toegekend indien er sprake is van verwijtbare handelingen door de werkgever. Ook in het geval van een arbeidsconflict kan de kantonrechter er voor kiezen om een dergelijke vergoeding toe te kennen.


Wanneer geen ontslagvergoeding?

Ook dit geldt vanaf 1 juli 2015. Je krijgt geen ontslagvergoeding als…

 • je minderjarig bent (onder 18 jaar) en 12 uur per week of minder dan 12 uur per week werkt. De jaren die je opbouwt voor je ontslagvergoeding geldt alleen vanaf 18 jaar. Stel dat je bijna 27 jaar oud bent, en al 10 jaar voor het zelfde bedrijf werkt, dan werk je voor je ontslagvergoeding 9 jaar bij het bedrijf
 • het bedrijf failliet is, onder curatele staat of in de schuldsanering zit
 • je de pensioengerechtigde leeftijd hebt
 • je ontslagen bent ten wegens ernstig verwijtbaar handelen / nalaten. Een staande voet valt hier natuurlijk ook onder. Als je naar de rechter gaat, kun je nog wel eens een ontslagvergoeding krijgen, maar die zal waarschijnlijk lager zijn dan waar je recht op had gehad als je niet op staande voet ontslagen was geweest.

20 thoughts on “Ontslagvergoeding 2015

 1. Cees P.

  Hoe kan het dat de plannen vinden dat de transitievergoeding maximaal €75.000 kan zijn, tenzij je meer dan een jaarinkomen hebt verdiend? Want dan is het hele nut van ‘maximaal €75.000′ er toch ook af?

  Reply
  1. Feline S Post author

   Hoi,

   Ik ben werkzaam in de tweede kamer en ik kan bevestigen dat het inderdaad meer is dan €75.000 als je laatste jaarsalaris meer dan €75.000 was. Men kan dit oneerlijk vinden, maar dit zijn de regels die gaan gelden vanaf 1 juli 2015 als de nieuwe plannen van de nieuwe ontslagvergoeding door de eerste kamer zijn.

   UPDATE: De wet is sinds 10 juni 2014 door de eerste kamer.

   Met vriendelijke groeten,
   Feline S

   Reply
 2. Claartje en Piet

  Wat is eigenlijk het verschil tussen transitievergoeding en ontslagvergoeding?

  Reply
  1. Niels Post author

   Niets! Transitievergoeding is de nieuwe naam vanaf 1 juli 2015 en ontslagvergoeding is de oude naam voor de ‘gouden handdruk’ van voor 1 juli 2015.

   Groeten,
   de administrator van ontslagvergoeding2015.nl

   Reply
 3. Familie Vaars

  Is het ontslagrecht van 2015 al door de eerste kamer? Ik bedoel dus de nieuwe transitievergoeding.

  Reply
  1. Niels Post author

   Beste,

   Niet dat wij weten!

   UPDATE 10 juni 2014: Inmiddels wel.

   Groeten,
   de administrator van ontslagvergoeding2015.nl

   Reply
 4. Henk Bosma

  Beste,

  Is het verplicht om vanaf 2015 de transitievergoeding totaal te besteden aan scholing e.d.?

  Groeten en alvast bedankt voor uw antwoord,
  Henk Bosma

  Reply
  1. Niels Post author

   De transitievergoeding is enerzijds is bedoeld als compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Hoeft niet per se gebruikt te worden voor scholing. Iemand kan bijvoorbeeld al een nieuwe baan hebben (of op korte termijn), waardoor scholing niet nodig is.

   Groeten,
   de administrator van ontslagvergoeding2015.nl

   Reply
 5. Peter Blom

  Soms staat er op internet dat het nieuwe ontslagrecht in 2016 ingaat, soms 2015 dat de nieuwe wet ingaat, wanneer gaat hij nou in? Want ik word misschien over 14 maanden ontslagen omdat ik waarschijnlijk geen contract voor onbepaalde tijd krijg, maar hoeveel maanden WW kan ik dan krijgen? Want de WW is dan niet meer 38 maanden toch?

  Reply
  1. Niels Post author

   Hoi Peter, erg jammer om te horen! Hopelijk krijg je gewoon een contract voor onbepaalde tijd. Mocht je toch worden ontslagen, dan kun je toch het beste op zoek gaan naar een nieuwe baan in plaats van afvragen of je 2 jaar of langer dan 2 jaar WW krijgt :)

   Ik zal het een en ander uitleggen.
   1) De ingangsdatum voor de nieuwe regels van de ontslagvergoeding of transitievergoeding of transitiebudget, hoe je het ook wilt noemen, gaat 1 juli 2015 in.

   2) 2016 wordt inderdaad wel de datum voor het begin van de afbouw van de maximale duur van de WW. Dit gaat dan namelijk van 38 maanden naar 24 maanden, stapje voor stapje (DUS NIET IN 1x!!).

   1) en 2) vallen inderdaad allebei onder het ontslagrecht, en allebei worden ze ingeperkt, maar toch veranderen de regels van 1 en 2 niet gelijktijdig.

   Is dat duidelijk?

   Reply
   1. Peter Blom

    Ja daar heb je gelijk in. En dat is een stuk duidelijker, bedankt voor de best wel snelle reactie!

    Reply
 6. jan

  Ik ben 55. Geldt voor mij ook die 75.000,00?
  En nog een vraag: Is deze nieuwe regeling per 1 juli 2015 bindend? Wat nu als binnen een bedrijf een sociaal plan van kr acht is wat een langere looptijd heeft (bijvoorbeeld tpt 2016) en binnen dat sociaal plan een hogere ontslagvergoeding is afgesproken?

  Reply
  1. Niels Post author

   Beste Jan,

   Er is een bijzondere regeling voor oudere werknemers. Ouder = 50 jaar of ouder. Dit gaat door tot 2020. Deze bijzondere regeling is nog niet helemaal bekend, maar ze hebben in ieder geval recht op een hogere ontslagvergoeding. Hoe hoog dit is, en of dit nog zoals de vroegere situatie is, is dus bij mij nog niet bekend.

   Over een sociaal plan: de nieuwe wet van 1 juli 2015 is zogezegd het minimum, als er dan een sociaal plan is waarbij de ontslagvergoeding en andere regelingen ‘beter’ zijn, dan geldt dit sociaal plan.

   Groeten,
   de beheerder

   Reply
 7. Erik

  In het verleden heb ik een keer meegemaakt dat ik door een werkgever onder druk werd gezet te vertrekken, na 10jaar dienstverband, en een slecht dossier. Daar heb ik toendertijd nog een ruime ontslagvergoeding voor teruggekregen als compensatie. Ik heb momenteel een goede werkrelatie, dus ik vrees niet voor problemen. Echter lijkt het het nieuwe ontslagrecht voorbij te gaan aan intimiderende werkgevers, of werkgevers die je willen ontslaan zonder goede motivatie. Bijvoorbeeld : Men probeert je weg te pesten en je gaat niet. Is er binnen het nieuwe ontslagrecht een voorziening hiervoor? Nu lijkt de algemene boodschap: Je bent ontslagen, dus werk aan een nieuwe baan. De vraag of dit ontslag al dan niet terecht was met mogelijk schadelijke gevolgen ( anciënniteit, opgebouwde rechten en wellicht een lager salaris bij een nieuwe werkgever) worden door een standaard transitievergoeding niet meegenomen. Ik heb begrepen dat er een kennelijk onredelijk ontslagprocedure nog steeds mogelijk is. Maar dit is een lang proces, en hoe werkt dit als je tussentijds wel een baan vind. M.a.w: Hoe wordt er omgegaan met “ontslagschade” mits het ontslag onterecht/onredelijk is?

  Reply
  1. Niels Post author

   Goeie vraag! Ik vrees inderdaad ook dat het nieuwe ontslagrecht ‘beter’ misbruikt kan worden door werkgevers. Wat we de laatste jaren sowieso zien, is een trend die meer rechten bij de werkgevers legt, ook als direct gevolg van de veranderende economie. Werknemers moeten maar flexibeler worden, is het geluid wat overal klinkt. Ik denk daarom dat ook in dit geval, als het ontslag onterecht is, dat je minder rechten hebt na 1 juli 2015. Wat je zou kunnen doen, is een advocaat in de arm nemen en het ontslag aanvechten. Een lange juridische procedure kan dan wel het gevolg zijn. Wat de kantonrechter dan kan beslissen, is een hogere ontslagvergoeding dan de nieuwe regels maar wat ik heb begrepen is dat het plafond van €75.000 altijd geldt, tenzij je dus een hoger jaarsalaris hebt. Ik lees in sommige reacties dat mensen het hier niet mee eens zijn, dat de grootste graaiers weer mooi weg komen en dat is eigenlijk ook zo..

   Maar stel je hebt recht op een ontslagvergoeding van €20.000, en je wordt onterecht ontslagen, je spant een rechtszaak aan, dan bestaat de kans dat je bijvoorbeeld €45.000 meekrijgt (ik noem maar getallen hoor..)

   Hopelijk heb ik je vraag voldoende beantwoord. Ik ga geen onzin verkondigen, dus wat hierboven staat klopt sowieso. Maar verder dan dit weet ik het niet..

   Mvg,
   Niels

   Reply
 8. Henk

  Hallo ik heb 45 dienstjaren bij een firma , en ben 61 jaar. Op hoeveel maanden heb ik recht? 50 en ouder hebben toch nog recht op een andere regeling dan het maximum van €75000?

  Henk

  Reply
  1. Niels Post author

   Beste Henk, dit klopt. Er geldt voor jouw situatie een ‘bijzondere regeling’. Hoe deze er precies uitziet is ons nog niet bekend! Wij updaten dit antwoord zodra we meer weten.

   Reply
 9. Andre

  Niels, er staat toch dat er een bijzondere regeling is tot 2020 voor oudere werknemers (50+) waardoor die een hogere vergoeding kunnen krijgen! Dit rijmt niet met jouw antwoord op de vraag van Jan: ik ben 55 geldt voor mij ook die 75000.

  Reply
  1. Niels Post author

   Beste Andre. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het antwoord op de vraag van Jan aangepast!

   Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *