Ontslagvergoeding 2015

Per 1 juli 2015, belangrijkste punten van  de ontslagvergoeding (of transitievergoeding)

De belangrijkste punten op een rijtje van de ontslagvergoeding in 2015, en hoe deze gaat veranderen naar de transitievergoeding. Ten eerste, de medewerker die wordt ontslagen moet minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest bij het bedrijf. Hoe langer, hoe hoger de ontslagvergoeding of gouden handdruk natuurlijk gaat worden. Tijdelijk of vast maakt niet uit voor de nieuwe regels van het ontslagrecht in 2015. Ontvang ik bij een arbeidsconflict ook een ontslagvergoeding? Lees alles over arbeidsconflict en ontslag.

Op 10 juni 2014 stemde de eerste kamer in met het voorstel.

  • Per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris
  • Vanaf het 10e jaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris
  • —> aanvulling: Is de medewerker ouder dan 50 jaar, dan geldt vanaf het 10e jaar een vergoeding van een heel maandsalaris
  • ———> aanvulling: het bedrijf moet minimaal 25 werknemers hebben, anders geldt de regel voor oudere werknemers niet
  • Maximaal €75.000, als het jaarsalaris meer dan €75.000 is, dan maximaal een bruto jaarsalaris
  • Uitgelichte informatie en toelichting op de punten vind je verder in het artikel
  • Of op deze pagina over de ontslagvergoeding 2015 berekenen

Voor het jaar 2014 werd de voor veel mensen zo belangrijke ontslagvergoeding reeds aanzienlijk op de schop genomen. Daarbij werd er vooral gekeken naar de hoogte van de gouden handdruk die moet worden uitgekeerd. Het ontslagrecht van 2015 gaat verder waar het in 2014 is verdergegaan. De grote hervorming gaat plaatsvinden op 1 juli 2015. Vanaf dan zal de ontslagvergoeding zoals we deze reeds jarenlang kennen in Nederland verdwijnen. De klassieke gouden handdruk wordt op dat ogenblik namelijk vervangen door een zogenaamd transitiebudget. We vertellen je graag alles wat je moet weten over de ontslagvergoeding 2015. Alles over de hoogte ontslagvergoeding. Bent u ontslagen en betaald u werkgever de eindafrekening niet? Loonvordering na ontslag.

Bijzondere regeling ontslagrecht 2015 voor oudere werknemers

Het is belangrijk om te weten dat oudere werknemers die de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt tot 2020 nog kunnen rekenen op een bijzondere regeling. Zij kunnen tot dan immers genieten van een hogere vergoeding. Let wel, er zijn aan het verkrijgen van deze hogere vergoeding diverse voorwaarden verbonden. In het nieuwe ontslagrecht staat dat de persoon in kwestie minstens tien jaar werkzaam moet zijn bij het bedrijf en dient het bedrijf over minstens 25 werknemers te beschikken. De nieuwe ‘gouden handdruk 2015’ geldt dan ook niet voor werknemers van kleinere bedrijven. Deze zouden immers het risico lopen om gebukt te gaan onder de bijzondere ontslagregeling. Hoe dan ook, door deze (tijdelijke) uitzondering wordt in één klap duidelijk dat het aanpassen van de ontslagvergoeding vooral gericht is op jonge werknemers. Zij zouden het eenvoudiger moeten hebben om nieuw werk te vinden waardoor ze geen nood hebben aan een grote financiële compensatie. Voor oudere werknemers is dat een stuk moeilijker omdat zij doorgaans niet meteen over nieuw of in ieder geval gelijkaardig werk beschikken. Ook zijn de regels anders voor een ontslag statutair bestuurder. Hoe het na 2020 verder moet is vooralsnog niet bekend. Advocaat Maastricht.

Ontslagvergoeding 2015 wordt per 1 juli een transitievergoeding

De naamsverandering van de ontslagvergoeding naar transitievergoeding moet vooral duidelijk maken dat ontslagen werknemers verder moeten kijken naar de toekomst. Een ontslag hoeft namelijk geen einde te betekenen. Het is dan ook van belang dat een ontslagen werknemer zo spoedig mogelijk terug de touwtjes in handen neemt en op zoek gaat naar een nieuwe functie. De aard van de vergoeding wordt eigenlijk niet aangepast. In 2014 werd reeds duidelijk dat het maximum uit te keren bedrag wordt beperkt tot 75.000 euro of tot één keer het jaarsalaris indien deze meer is dan €75.000. Daarnaast geldt dit nieuwe ontslagrecht van 2015 alleen bij werknemers die twee jaar of langer in dienst waren bij het bedrijf. Verder moet het gaan om een ontslag zonder dwingende redenen. De laatste tijd wordt er ook veel gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag.  Bekijk zo werkt de vaststellingsovereenkomst.

Gouden handdruk 2015 bij ontslagaanvragen

Werknemers die zelf een aanvraag indienen tot ontslag worden vanaf 1 juli 2015 doorverwezen naar de uitvoeringsinstantie UWV. Deze maatregel werd genomen om de verwerkingstijd van dergelijke aanvragen te versnellen. Wel is het zo dat de kantonrechter de werknemer die ontslag wenst te nemen kan voorzien van een aanvullende vergoeding. Een dergelijke ontslagvergoeding wordt uitsluitend toegekend indien er sprake is van verwijtbare handelingen door de werkgever. Ook in het geval van een arbeidsconflict kan de kantonrechter er voor kiezen om een dergelijke vergoeding toe te kennen. Jurist arbeidsrecht Rechtskundig.

Wanneer geen ontslagvergoeding?

Ook dit geldt vanaf 1 juli 2015. Je krijgt geen ontslagvergoeding als…

  • je minderjarig bent (onder 18 jaar) en 12 uur per week of minder dan 12 uur per week werkt. De jaren die je opbouwt voor je ontslagvergoeding geldt alleen vanaf 18 jaar. Stel dat je bijna 27 jaar oud bent, en al 10 jaar voor het zelfde bedrijf werkt, dan werk je voor je ontslagvergoeding 9 jaar bij het bedrijf
  • het bedrijf failliet is, onder curatele staat of in de schuldsanering zit
  • je de pensioengerechtigde leeftijd hebt
  • je ontslagen bent ten wegens ernstig verwijtbaar handelen / nalaten. Een staande voet valt hier natuurlijk ook onder. Als je naar de rechter gaat, kun je nog wel eens een ontslagvergoeding krijgen, maar die zal waarschijnlijk lager zijn dan waar je recht op had gehad als je niet op staande voet ontslagen was geweest.

79 thoughts on “Ontslagvergoeding 2015

  1. Cees P.

    Hoe kan het dat de plannen vinden dat de transitievergoeding maximaal €75.000 kan zijn, tenzij je meer dan een jaarinkomen hebt verdiend? Want dan is het hele nut van ‘maximaal €75.000’ er toch ook af?

    1. Feline S Post author

      Hoi,

      Ik ben werkzaam in de tweede kamer en ik kan bevestigen dat het inderdaad meer is dan €75.000 als je laatste jaarsalaris meer dan €75.000 was. Men kan dit oneerlijk vinden, maar dit zijn de regels die gaan gelden vanaf 1 juli 2015 als de nieuwe plannen van de nieuwe ontslagvergoeding door de eerste kamer zijn.

      UPDATE: De wet is sinds 10 juni 2014 door de eerste kamer.

      Met vriendelijke groeten,
      Feline S

      1. Jelle

        Beste Feline,

        Ik houd voor school een werkstuk over ontslagrecht. Een deelonderwerp daarvan is de ontslagvergoeding/transitievergoeding. Graag zal ik u een hierover een paar vragen willen stellen. Aangezien mijn schrijfproces nog in volle gang is heb ik nog niet zo heel veel vragen. Wel heb ik er alvast twee:

        1. Is de maximale ontslagvergoeding 75.000 per jaar?
        2. Stel dat een persoon ergens voor 12 jaar heeft gewerkt en wordt ontslagen. Wordt de ontslagvergoeding dan verdeeld over 12 maanden?
        2. Stel dat een persoon recht heeft op 2 jaar ontslagvergoeding. Krijgt hij of zij dan evenveel ontslagvergoeding als iemand die één jaar ergens heeft gewerkt, maar dan verdeelt over twee jaar?

        Wellicht heb ik in de toekomst meer vragen wat ik aan u zal willen stellen. Indien u bereid bent deze te beantwoorden, zou het fijn zijn als we via de mail of telefonisch contact kunnen houden.

        Alvast bedankt voor uw Hulp,
        Jelle , 5 VWO

    2. R

      Je kunt volgens de berekening boven de € 75000 vergoeding uitkomen terwijl je jaarsalaris daar nog onder ligt.
      bv Iemand van 54 die vanaf zijn twintigste bij dezelfde baas heeft gewerkt en € 3000 per maand verdient zou volgens de berekening (10* 3000 / 3) + (24 *3000) = € 85000 moeten krijgen. Hij heeft een jaarsalaris incl vakantiegeld van € 38880. De vergoeding zal dan toch maar € 75000 worden.

    3. Jose

      De maximalisering geldt in principe alleen voor mensen met een laag inkomen die lang bij 1 werkgever hebben gewerkt. Door het aantal jaren zouden ze met een laag inkomen boven het maximale bedrag van 75000,00 uit kunnen komen

    1. Niels Post author

      Niets! Transitievergoeding is de nieuwe naam vanaf 1 juli 2015 en ontslagvergoeding is de oude naam voor de ‘gouden handdruk’ van voor 1 juli 2015.

      Groeten,
      de administrator van ontslagvergoeding2015.nl

  2. Familie Vaars

    Is het ontslagrecht van 2015 al door de eerste kamer? Ik bedoel dus de nieuwe transitievergoeding.

  3. Henk Bosma

    Beste,

    Is het verplicht om vanaf 2015 de transitievergoeding totaal te besteden aan scholing e.d.?

    Groeten en alvast bedankt voor uw antwoord,
    Henk Bosma

    1. Niels Post author

      De transitievergoeding is enerzijds is bedoeld als compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Hoeft niet per se gebruikt te worden voor scholing. Iemand kan bijvoorbeeld al een nieuwe baan hebben (of op korte termijn), waardoor scholing niet nodig is.

      Groeten,
      de administrator van ontslagvergoeding2015.nl

  4. Peter Blom

    Soms staat er op internet dat het nieuwe ontslagrecht in 2016 ingaat, soms 2015 dat de nieuwe wet ingaat, wanneer gaat hij nou in? Want ik word misschien over 14 maanden ontslagen omdat ik waarschijnlijk geen contract voor onbepaalde tijd krijg, maar hoeveel maanden WW kan ik dan krijgen? Want de WW is dan niet meer 38 maanden toch?

    1. Niels Post author

      Hoi Peter, erg jammer om te horen! Hopelijk krijg je gewoon een contract voor onbepaalde tijd. Mocht je toch worden ontslagen, dan kun je toch het beste op zoek gaan naar een nieuwe baan in plaats van afvragen of je 2 jaar of langer dan 2 jaar WW krijgt 🙂

      Ik zal het een en ander uitleggen.
      1) De ingangsdatum voor de nieuwe regels van de ontslagvergoeding of transitievergoeding of transitiebudget, hoe je het ook wilt noemen, gaat 1 juli 2015 in.

      2) 2016 wordt inderdaad wel de datum voor het begin van de afbouw van de maximale duur van de WW. Dit gaat dan namelijk van 38 maanden naar 24 maanden, stapje voor stapje (DUS NIET IN 1x!!).

      1) en 2) vallen inderdaad allebei onder het ontslagrecht, en allebei worden ze ingeperkt, maar toch veranderen de regels van 1 en 2 niet gelijktijdig.

      Is dat duidelijk?

      1. Peter Blom

        Ja daar heb je gelijk in. En dat is een stuk duidelijker, bedankt voor de best wel snelle reactie!

  5. jan

    Ik ben 55. Geldt voor mij ook die 75.000,00?
    En nog een vraag: Is deze nieuwe regeling per 1 juli 2015 bindend? Wat nu als binnen een bedrijf een sociaal plan van kr acht is wat een langere looptijd heeft (bijvoorbeeld tpt 2016) en binnen dat sociaal plan een hogere ontslagvergoeding is afgesproken?

    1. Niels Post author

      Beste Jan,

      Er is een bijzondere regeling voor oudere werknemers. Ouder = 50 jaar of ouder. Dit gaat door tot 2020. Deze bijzondere regeling is nog niet helemaal bekend, maar ze hebben in ieder geval recht op een hogere ontslagvergoeding. Hoe hoog dit is, en of dit nog zoals de vroegere situatie is, is dus bij mij nog niet bekend.

      Over een sociaal plan: de nieuwe wet van 1 juli 2015 is zogezegd het minimum, als er dan een sociaal plan is waarbij de ontslagvergoeding en andere regelingen ‘beter’ zijn, dan geldt dit sociaal plan.

      Groeten,
      de beheerder

  6. lvd

    je ziet ook in deze regels weer dat de graaiers ook hier weer goed uit de regelgeving komen want die verdienen altijd meer dan 75000 dus voor hun gaat die regel niet meer op.
    En wordt voor hun dat geld dan ook gebruikt voor “omscholing” of krijgen zij het dan wel weer op hun rekening gestort, 2e kamer wordt eens wakker…..

  7. Erik

    In het verleden heb ik een keer meegemaakt dat ik door een werkgever onder druk werd gezet te vertrekken, na 10jaar dienstverband, en een slecht dossier. Daar heb ik toendertijd nog een ruime ontslagvergoeding voor teruggekregen als compensatie. Ik heb momenteel een goede werkrelatie, dus ik vrees niet voor problemen. Echter lijkt het het nieuwe ontslagrecht voorbij te gaan aan intimiderende werkgevers, of werkgevers die je willen ontslaan zonder goede motivatie. Bijvoorbeeld : Men probeert je weg te pesten en je gaat niet. Is er binnen het nieuwe ontslagrecht een voorziening hiervoor? Nu lijkt de algemene boodschap: Je bent ontslagen, dus werk aan een nieuwe baan. De vraag of dit ontslag al dan niet terecht was met mogelijk schadelijke gevolgen ( anciënniteit, opgebouwde rechten en wellicht een lager salaris bij een nieuwe werkgever) worden door een standaard transitievergoeding niet meegenomen. Ik heb begrepen dat er een kennelijk onredelijk ontslagprocedure nog steeds mogelijk is. Maar dit is een lang proces, en hoe werkt dit als je tussentijds wel een baan vind. M.a.w: Hoe wordt er omgegaan met “ontslagschade” mits het ontslag onterecht/onredelijk is?

    1. Niels Post author

      Goeie vraag! Ik vrees inderdaad ook dat het nieuwe ontslagrecht ‘beter’ misbruikt kan worden door werkgevers. Wat we de laatste jaren sowieso zien, is een trend die meer rechten bij de werkgevers legt, ook als direct gevolg van de veranderende economie. Werknemers moeten maar flexibeler worden, is het geluid wat overal klinkt. Ik denk daarom dat ook in dit geval, als het ontslag onterecht is, dat je minder rechten hebt na 1 juli 2015. Wat je zou kunnen doen, is een advocaat in de arm nemen en het ontslag aanvechten. Een lange juridische procedure kan dan wel het gevolg zijn. Wat de kantonrechter dan kan beslissen, is een hogere ontslagvergoeding dan de nieuwe regels maar wat ik heb begrepen is dat het plafond van €75.000 altijd geldt, tenzij je dus een hoger jaarsalaris hebt. Ik lees in sommige reacties dat mensen het hier niet mee eens zijn, dat de grootste graaiers weer mooi weg komen en dat is eigenlijk ook zo..

      Maar stel je hebt recht op een ontslagvergoeding van €20.000, en je wordt onterecht ontslagen, je spant een rechtszaak aan, dan bestaat de kans dat je bijvoorbeeld €45.000 meekrijgt (ik noem maar getallen hoor..)

      Hopelijk heb ik je vraag voldoende beantwoord. Ik ga geen onzin verkondigen, dus wat hierboven staat klopt sowieso. Maar verder dan dit weet ik het niet..

      Mvg,
      Niels

  8. Ruben

    Het is gewoon schandalig !!!!
    Ik betaal al heel mijn leven trouw mijn belasting, ook altijd de WW premie betaalt.
    Eerst wordt het ontslagrecht versoepeld.
    Dan wordt de WW uitkering aangepakt .
    En nu puntje bij paaltje wordt de ontslagvergoeding aangepakt.
    Mensen leven op basis van hun inkomsten daarop koop je je huis,je auto en noem maar op.
    Dus als je werkeloos wordt gemaakt, is je leven gewoon in puin.
    Waarom worden de mensen gepakt die altijd hebben betaalt =
    Pak bijvoorbeeld de polen aan die hier een uitkering krijgen, zodat mijn WW gewoon normaal kan blijven.
    En bedrijven moeten ook eens gaan nadenken, ze kunnen mooi allemaal naar lage loon landen vluchten om zodoende meer winst te behalen , maar als half Europa in de financiële problemen zit wie gaat dan al die spullen kopen.
    Jammer dat er altijd op de korte termijn visie wordt gedacht.

    Gelukkig heb ik nog werk, maar ik leef mee met de mensen die nu werkeloos zijn.

  9. Henk

    Hallo ik heb 45 dienstjaren bij een firma , en ben 61 jaar. Op hoeveel maanden heb ik recht? 50 en ouder hebben toch nog recht op een andere regeling dan het maximum van €75000?

    Henk

    1. Niels Post author

      Beste Henk, dit klopt. Er geldt voor jouw situatie een ‘bijzondere regeling’. Hoe deze er precies uitziet is ons nog niet bekend! Wij updaten dit antwoord zodra we meer weten.

  10. Domien

    De transitievergoeding heeft tot doel het voor werkgevers gemakkelijker te maken oudere werknemers aan te nemen, omdat ze dan niet tegen een hoge ontslagvergoeding aan lopen. Leg mij dat eens uit:
    Ik ben 58 jaar en heb 36 jaar voor een bedrijf gewerkt. Het bedrijf vindt mij te oud en wil van me af. Ze wachten even tot juli 2015 want dan zijn ze klaar voor 75.000,- terwijl ze in de huidige situatie meer dan het dubbele moeten betalen.
    Nu komt het: stel het onmogelijke dat ik weer een baan krijg. Ik ga ergens werken en krijg een vast contract voor 3500 euro bruto per maand. Na vier jaar blijkt het toch niet te gaan en de werkgever vraagt ontbinding aan. In de oude en in de nieuwe regeling heb ik recht op 4x een maandsalaris, dus in dit geval € 14.000 euro. Wat maakt het dan zoveel gemakkelijker om een oudere werknemer aan te nemen? Moet de tekst niet zijn: het wordt gemakkelijker een oudere werknemer te ontslaan? Is dát niet de intentie van het nieuwe ontslagrecht?

  11. Andre

    Niels, er staat toch dat er een bijzondere regeling is tot 2020 voor oudere werknemers (50+) waardoor die een hogere vergoeding kunnen krijgen! Dit rijmt niet met jouw antwoord op de vraag van Jan: ik ben 55 geldt voor mij ook die 75000.

  12. Els Bosch

    Hoi, wat ik begrijp uit de informatie is dat de opbouw (bijv. 1 maand ipv een halve maand per jaar op een bepaalde leeftijd) is aangepast voor 50+, waardoor je sneller boven die 75.000 duizend euro uitkomt. Mijn vraag is dan ook; is die 75.000 duizend dan evenzogoed het maximum? In dat geval heeft de aanpassing nl voor veel oudere werknemers geen zin.

  13. Messoud

    hallo ik ben 55, en ik werk 35 jaar bij een werkgever mijn funktie wordt gedesentraleseert en heel meshien wordt ik onslagen in 2015 geldt voor mij ook die 75000als maximum.

  14. Willem

    Beste Niels,

    Begrepen dat per 1 juli ’15 de nieuwe ontslagregeling ingaat.

    Stel dat er in mei 2015 tussen de werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst wordt gemaakt met onslag per 1 september moet dan de oude (kantoorrechter) regeling of de nieuwe regeling van toepassing zijn.

    Bedankt,

    Willem

  15. Wilbert

    Ik verwacht in de tweede helft van 2015 te worden ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Ons bedrijf heeft een sociaal plan, dat gunstiger is als de transitievergoeding zoals die geldt na 1 juli 2015.

    Is de uitkering van het sociaal plan een transitievergoeding?
    Moet is het bedrag (gedeeltelijk) besteden aan opleiding of kan ik het vrijbesteden?
    Hoeveel belasting moet ik betalen als het geld naar mij wordt uitgekeerd?

  16. Joop

    Ik ben chronisch ziek en momenteel overspannen thuis. De werkgever zet me nu al onder druk. Ik ben bang dat ik als ik weer aan het werk ben, dossieropbouw zal gaan plaatsvinden en ik na 15 dienstjaren per 1 juli eruit gegooid zal worden. Ik ben 45 jaar, met de ziekte die ik heb kom je tegenwoordig niet meer in de wia, maar ik kan niet meer zo hard als vroeger werken en moet vaak naar het ziekenhuis. Ik maak me grote zorgen door die nieuwe ontslagprocedure

  17. Jan

    Hallo er is mij ontslag aangezegt per 1-2-2015 ben 53 jaar en 27 jaar werkzaam bij de firma
    sinds 6 maanden ben ik 1 dag minder gaan werken, wordt hier rekeing mee gehouden worden voor de hoogte van de onslagvergoeding?
    geld voor mij dan ook die 75000,- maximaal?

  18. Marinus

    ik werk al 35 jaar jaar bij de overheid bij verschillende universiteiten. Nu word ik per dec 2015 ontslagen omdat de vakgroep wordt opgeheven. Ik ben op dat moment dan 63 jaar, maar werk dan pas 6 jaar bij die laaste universiteit.
    Gaat men bij de transitiebudget dan uit van die 6 jaar of van de 35 jaar abp diensttijd bij de overheid??

  19. Joshua

    De regeling heeft een aantal negatieve effecten di mi gerepareerd moeten worden…
    Op mijn 55e vrijwillig overgestapt naar een nieuwe werkgever (uitdagende baan etc).
    Nu 5 jaar in dienst en de werkgever heeft aangegeven om een verjongingsprogramma/reorganisatie door te voeren.
    Als ik het goed begrijp ben ik gezien mijn dienstjaren en de nieuwe ontslagvergoeding wel een heel goedkope kracht om af te kopen: nog geen 2 maandsalarissen (5/3 maandsalaris).

    Negatieve effecten:
    1. deze groep ouder werknemers direct en voorgoed in de WW belanden
    2. dat de “oudere” werknemer niet meer van werkgever veranderen om zo hun opbouw in dienstjaren veilig te stellen.

  20. Hendriks

    Nu is het bij mijn bedrijf zo dat ze een sociaal plan hebben die in de CAO staat die loopt tot einde 2015. In 2015 zal ik boventallig worden verklaard. Is het dan zo dat mijn bedrijf zich ook per 1/7/2015 aan die nieuwe wet moet houden of hoe gaat dit?

  21. Paul

    Vraag:
    Ik verdien meer dan 75.000e, werk 3 jaar bij dit bedrijf. Ik heb een getekend addendum op mijn kontrakt dat ik bij ontslag naast 6 maanden opzegtermijn ook 11 maanden ontslagvergoeding krijg. Geldt deze kontraktuele ontslagvergoedingafspraak ook na 1 juli 2015 nog of verandert dat nu?
    Vakkundig antwoord wordt zeer op.prijs gesteld.

  22. Jaap Stollenwerk

    Gaat de wet boven een eventueel met de bonden afgesproken sociaalplan? En dus geldt het maximum van 75.000,- wat er maximaal kan worden uitgekeerd, ondanks andere afspraken in het sociaalplan?

  23. Luc Aman

    Mijn baas wil geen transitievergoeding betalen en wij moeten er als werknemers maar vrede mee hebben dat we elke 2 jaar er een halfjaar uitmoeten. Mag dit zomaar?
    Graag reactie via email

    mvg

  24. Kees

    Hallo, heb 37 jaren bij een firma gewerkt, waarvan 34 jaar met veel plezier.
    Heb in 2007, 2008 en 2009, heupoperaties gehad en ook nog hartinfarct.
    De laatste jaren hebben me vaak op een werkplek neergezet, waar ik veel onder banen door moest, en dan was ik na 8 uurtjes helemaal op.
    Heb toen ook last van trage schildklier gekregen, dus vaak moe, veel vrij genomen, en in gesprekken gaf mijn ploegleider steeds aan, dat hij daar niets van af wist, en dat ik steeds naar eigen zaken handelde.
    Ook werd mij verteld, dat ik me niet aan afspraken heb gehouden, en dat ik toch goed was begeleid en opgeleid voor dat onderdeel.
    Is nooit naar mijn gezondheid gevraagd, een werkplek gezocht, waar ik geen problemen met mijn heupen zou hebben.
    En nu na 3 jaar en vele gesprekken die in hun voordeel uitvielen, ben ik dus ontslagen, daar ik niet goed functioneerde, mijn gedrag en houding niet goed was.
    Vele collega`s begrijpen het niet, en ik ook niet, maar zo wordt tegenwoordig het spelletje gespeeld.
    Wel tot ontslag gewoon loon met alle toeslagen, dus ook straks in de WW, maar weinig eindenvergoeding na 37 jaar werken voor dezelfde firma, €75000,-
    Heb het geaccepteerd, daar ik me niet sterk genoeg voel om het te kunnen verdedigen.
    Dit ook wel in goed overleg met advocaat.
    Ben 56 jaar oud, 37 jaar gewerkt in de zuivel.
    Dus moeilijk om straks ander werk te gaan zoeken en te doen.

  25. Ray

    Igoedendag

    Ik ben boventallig verklaard (december 2014)en de werkgever wil mij eruit gooien voor 1 july 2015 , dus loop ik de nieuwe ontslagvergoeding mis,
    Ik ben 50 jaar , kan ik een ontslagvergoeding afdwingen ? En zo ja wat zijn de kansen als er procedure komt via de kantonrechter ??

  26. ray

    goedendag,

    k ben boventallig verklaard (dec 2014) en de werkgever dit regelen voor 1 july 2015, dus loop ik de nieuwe ontslagvergoeding (july 2015) mis.ik ben 50 jaar,meer dan 10 dienstjaren , kan ik een ontslagvergoeding afdwingen? en zo ja wat zijn de kans van slagen als de procedure via de kantonrechter loopt?

  27. erik

    Wat heeft het voor zin om een plafond voor de ontslagvergoeding neer te zetten als een bedrijf besluit om te saneren ? Met name beursgenoteerde bedrijven doen dit geregeld om de winsten weer op te krikken.
    Als je als werknemer in dat geval ontslagen wordt bij een reorganisatie of fusie is het toch juist normaal dat je een hoge vergoeding krijgt voor dit ontslag. De werkgever wil van je af en daar moeten ze op korte termijn dan maar even voor bloeden. Op lange termijn verdienen ze dat toch wel weer terug. Wat was er mis met het oude systeem ?
    Het maximum van € 75.000,- wordt ook in de meeste gevallen nog eens belast met ons leuke 52% tarief. Wat schiet de werknemer er nu helemaal mee op als deze ontslagen wordt ?

  28. Ruud de Beor

    Kortgeleden heb ik te horen gekregen dat mijn functie in de jeugdzorg wordt wegbezuinigd. Men sprak toen over een datum voor de vaststellingsovereenkomst van 1 februari 2015. Met mijn ruim 14 dienstjaren zou ik dan met een opzegtermijn van 3 maanden moeten rekenen.
    Kortgeleden kreeg ik te horen dat een afscheid pas in de zomer zal gaan plaatsvinden. Ik wordt in maart 63 dus dat zou een enorm verschil maken in ontslagvergoeding. Mijn kansen op werk zijn dan toch al nihil.
    Nu is mijn vraag, wat is er bepalend bij de bepaling van 1 juli de toepassing van ontslagvergoeding, transitiebudget,je laatste werkdag, cq laatste maand van je dienstverband of de ondertekening van je vaststellingsovereenkomst plus opzegtermijn.
    Wie kan mij hier een antwoord op geven.
    Mijn antwoord heb ik nog niet kunnen vinden.
    Goede groet, Ruud

  29. Gerrit Voortman

    Ik heb onlangs te horen gekregen dat ik per 31 12 2015 ontslagen zal worden. Mijn werkgever vraagt mij wel het jaar 2015 nog te willen blijven doorwerken bij het bedrijf. Ik heb 29 jaar bij het bedrijf gewerkt. Ik heb inmiddels een vaststellingsovereenkomst gekregen met daarin de ontslagdatum van 31 december 2015. Ik ben 61 jaar. Gelden nu de oude regels voor mijn ontslagvergoeding of gelden die van 1 juli 2015 (omdat mijn ontslag pas in zal gaan per 31 12 2015)??

  30. Simone

    Beste,
    Als mijn werkgever mij “nu” middels een vastellingsovereenkomst wil ontslaan.
    Geldt de huidige ontslagvergoeding (via de kantonrechtersformule) of geldt de Transitievergoeding.
    Daar mijn werkgever aan geeft dat ik tot 01.09.2015 kan blijven.
    Zie jullie reactie met belangstelling tegemoet

  31. sjef

    Als iemand ziek wordt en 2 jaar ziek blijft kan hij na 6 maanden gekort worden met 15% tot 25% in 2jaar
    Wordt dan bij ontslag het maand loon dan bijv bruto 2000 euro-25% of niet
    Als ontslag vergoeding per maand

  32. Alexandra

    Goedemiddag Niels,

    Mijn werkgever wil wachten met ontslagen tot 1 juli 2015 zodat hij geen ontslagvergoeding hoeft uit te keren (reorganisatie). Klopt dit ?! Zelf ben ik 41 jaar en pas 5 jaar in dienst bij dit bedrijf.

  33. mo

    Hallo
    Ik krijg gisteren ontslag brief van mij werkgever en daar staat ,dat ik krijg 3 maand vergoeding na 6 jaar werk en vaste baan ,wat moet ik doen?

    MVG

  34. Roger

    ik moet omdat ik bij een financiele instelling werk per 01-01-2016 WFT Diploma hebben als ik dat dan niet haal mag ik mijn huiduige werkzaamheden niet meer uitvoeren kom ik dan ook in aanmerking voor deze vergoeding omdat ik nu 62 ben en bijna 40 jaar in dienst

  35. Henny

    Ik ben 61 en 36 jaar werkzaam bij een groot bedrijf , kom ik dan ook in aanmerking voor een hogere ontslagvergoeding en hoe kan ik deze berekenen

  36. Marion

    Hallo , ik ben 62 en werk 18 jaar bij een apotheek/drogisterij als drogist . Medsen apotheken , ze hebben ongeveer 35 apotheken en gaan reorganiseren. Nu met directie en or en later met de vakbond erbij. Bij iedere zaak moet er iemand weg. Degene die weg moet krijgt voor 1 maart een mail. Stel dat ik daar bij ben ? Hoe staat het er dan voor op mijn leeftijd ? Ik ben de enige nog voor de drogisterij. Vast bedankt .

    Marion

  37. Robert

    Ik wil iemand in dienst nemen van 65 jaar met een jaarcontract en wederzijds opzegbeding van 1 maand.

    Dit doen we omdat hij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid hij zelf ontslag moet nemen omdat anders het bedrijf ten onder gaat vanwege de doorbetaling bij ziekte (max 2 jaar). Verzekering is geen optie.

    Is een jaarcontrect handig of is direct een vast contract verstandiger (0 uur?). Ik lees dat er na de pensioengerechtige leeftijd geen ontslagvergoeding meer geldt. Maar als hij over een half jaar (op zijn 66e) thuis van de trap valt dan mag er geen risico voor het bedrijf zijn. Alternatief is hem als zzp’er in te huren.

  38. Ben

    Ontslagvergoeding slaat nergens op.
    De werknemer krijgt toch betaald voor zijn werk
    Als de werknemer op 18 jarige leeftijd begint (dan kan hij nog niets) alles leert bij zijn werkgever die ook nog scholing voor hem betaalt en hij gaat als hij alles kan weg als hij 30 is hoeft hij toch ook niets aan de werkgever te betalen.

  39. Bart Rademakers

    In onze cao staat dat de ontslagvergoeding 2 jaarsalarissen is. De transitie vergoeding per 1 juli bedraagt 75000 euro met een maximum van 1 jaarsalaris.
    Geld deze transitie vergoeding bovenop het gestelde in het cao of is het de hoogste van de twee?
    Mvg

  40. Guus

    Hallo Niels,

    Per 1 juli 2015 word ik (07-11-1952) wegens boventalligheid ontslagen. Ik krijg dan wachtgeld. Verder kan ik nog een bedrag van € 5360 in de maand juni voorafgaand mee krijgen mits dit fiscaal is toegestaan. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de gemiste pensioenopbouw ( tot aug. 2018) na mijn ontslag. Helaas kan ik nergens informatie vinden dat dit fiscaal ( bruto dan wel netto ) is toegestaan.
    Kun je mij verder helpen ?
    M.v.g.
    Guus

  41. Edward

    Hallo,

    Ik vroeg mij af wat de regeling is waar je in terecht komt als je per 30 april 2015 ontslag krijgt, maar je uit dienst treedt op 30 juli (ivm verplichte opzeg termijn).

  42. Mariejan

    Ik wordt binnenkort afgekeurd als gevolg van de resultaten van een mishandeling tijdens het uitvoeren van mijn functie als ambtenaar van de gemeente den haag
    In principe betekent dit ontslag en een wia uitkering, ik ben 58 en heb 14 dienstjaren
    Wat betekent dit voor mij een ontslag vergoeding of niet?

  43. Maurice

    Als de werkgever me nu wilt ontslaan/ arbeidsovereenkomst opzeggen en werkgever heeft een opzegtermijn naar mij van 4 maanden dan betekent dit dat ik in dienst ben tot en met augustus.
    Vraag:
    Moet hij dan de katonrechtersformule van nu toepassen of kan hij wegkomen met een transitievergoeding als we deze week de overeenkomst tekenen?
    Gr,

  44. Anna

    Mijn vriend wordt, binnenkort, ontslagen. De hele afdeling, van een groot bedrijf, wordt opgeheven. Hij heeft recht op een ontslagvergoeding volgens de huidige formule.
    Nu wil zijn werkgever hem na ontslag weer in dienst nemen in een andere BV, hij heeft dan al een aanvraag voor WW lopen. Hij zal, in dat geval, zijn gehele ontslagvergoeding weer moeten inleveren. Klopt dat wel? Hij is bijna 56 jaar en minder dan 10 jaar in dienst.

  45. An

    Hallo,

    Onderstaand staat in ons sociaal plan: Berekening persoonlijk budget: A. Berekening Mobiliteitsbudget; Gewogen dienstjaren (dienstjaren 10 jaar=0,5) * bruto maandsalaris* factor 0.4 Ik werk part-time, verdien 1000 euro per maand en ben 16 jaar en 3 maanden in dienst. Hoeveel geld zou ik van mijn werkgever mee moeten krijgen na ontslag. Als ik het bereken krijg ik namelijk het idee dat ik beter af zou zijn met een transitievergoeding.
    En wat gaat er dan voor? Het sociaal plan of de wettelijke regeling?

    Graag uw reactie

  46. E.C.E. Jansen-Gerbrands

    Ik heb t/m 68 jaar fulltime als secretaresse gewerkt, op verzoek heb ik daarna een deel van mijn werk mee naar huis genomen. Gedurende 10 jaar heb ik mijn werk o.m. als notuliste, naar tevredenheid verricht. Helaas, de vereniging waarbij ik in loondienst ben zal zich opheffen en via fusie onder een nieuwe naam verder gaan. Gemeentelijke subsidie wordt op dat moment verminderd en consequentie is dat mijn functie gaat vervallen. Mag ik een ontslagvergoeding verwachten, welke formule wordt dan toegepast?

  47. Cock de Groot

    Onze dochter krijgt haar ontslag. Ze krijgt de tijd om een nieuwe baan te zoeken. Als dat haar niet lukt moet ze in augustus 2015 daar weg. Wat is nu gunstiger voor haar, ze werkt er 5 jaar, opstappen voor 1 juli of evt nog 1tot 2 maanden blijven werken.

    Vriendelijke groet,

    Cock

  48. Gerrit van den Enk

    een goede morgen
    Wegens een reorganisatie willen ze mij van de 36 uur 9 uur in de ww sturen
    Ik ben 62 jaar en 19 jaar in dienst, heb ik recht op een ontslag vergoeding?
    En vanaf hoeveel uur heb ik recht op ww?

    Alvast bedankt

  49. Gerrit van den Enk

    Een goede morgen

    Wegens reorganisatie willen ze mij van de 36 uur 9 uur de ww insturen
    Heb ik over die 9 uur recht op ontslag vergoeding
    Ik ben 62 jaar en 19 jaar in dienst ?
    En vanaf hoeveel uur heb ik recht op ww ?

    Alvast bedankt, Gerrit

  50. errahmouni

    Beste Niels,
    Sinds 2015 boventallig , 23 jaar werkzaam in een ggz instelling .
    Op dit moment werkzaam bij 2 werkgevers. Contract aangeboden voor 1 jaar en bij mijn ouder werkgever werk ik nog 14 uur per week . Ik heb een terug plaats garantie gevraagd dit i.v.m onzekerheden deze periode in de zorg ipv 4 maanden geld. Veranderen deze afspraken ook dus terug plaats garantie / nieuwe contract ondertekend met wel beschreven dezelfde rechten en plichten bij mijn oude contract dit van 33%.
    Ik ben 47 jaar , welke rechten en plichten heb ik nog na 1 juli 2015.
    Met een groet,
    Marian

  51. Melissa

    Hoi!
    Eind maart moest ik eruit omdat het mijn 3e contract was. Nu mag weer terug komen, geld voor mij dan de nieuwe regeling? (6 mnd) of val ik nog onder de oude (3mnd) omdat ik voor 1 juli er al uit moest?

    Groetjes Melissa

  52. Eline

    Moet de ontslagdatum voor 1 juli 2015 vallen om nog een ontslagvergoeding te ontvangen volgens de oude regeling. Of is hierbij van belang dat de vaststellingsovereenkomst getekend moet zijn voor 1 juli 2015 om de oude ontslagvergoeding toe te passen waarbij het niet uitmaakt dat de ontslagdatum na 1 juli 2015 valt.

  53. Robbert

    Mijn functie is in juni 2015 komen te vervallen en vanaf juli mag ik gebruik maken van een sociaal plan van mijn bedrijf. Dit plan omvat een periode van 9 maanden waarin ik word begeleid naar een nieuwe baan. Ik ben dan vrijgesteld van mijn huidige werkzaamheden en ik krijg mijn salaris die periode doorbetaald.
    Moet ik dit nu al doorgeven aan het UWV?

  54. jan

    ik heb 3 jaar gewerkt voor mijn werkegever en me contract is niet verlengd maar liep wel tot 21 julie 2015. mijn werkgever wil me geen transitievergoeding geven in plaats daarvan zoeken ze andere werk voor me. hoor ik die transitievergoeding nog te krijgen ?

  55. ruud

    Als je twee keer een jaarcontract hebt gekregen en die word na twee jaar niet meer verlengd, heb ik dan recht op een ontslagvergoeding, na 1 juli 2015.

  56. Stevens

    Wij hebben een sociaalplan maar nu zijn we overgenomen door een nieuw bedrijf geldt het sociaalplan mog steeds

  57. Geertje

    Hallo Andre,

    Ik ben na 2 jaar ziektewet volledig arbeidsongeschikt geworden .
    Krijg ook geen herkeuringen meer want dit is definitief vastgesteld .
    Ik krijg dus een uitkering. Ik moet het finaciele plaatje nog af gaan werken .
    Heb ik ook nog eventuele rechten op een vergoeding. Ben 38 jaar werkzaam geweest bij dezelfde stichting .

    Groeten Geertje

  58. Els

    Geachte l.s,
    Ik zit al even (5 maanden) in de ziektewet en nu kan ik naar mijn mening niet reïntegreren in mijn oude functie. Als voorstel heb ik gekregen om ontslag te krijgen met wederzijdse toestemming. Ik heb er 3 jaar gewerkt en daarna 2 jaar voor mezelf gewerkt en toen weer 8 jaar bij hun. Geldt de ontslag vergoeding ook voor mijn geval (ivm wederzijdse toestemming) en zoja, tellen dan alle jaren of alleen de laatste jaren? Ik heb nog geen beslissing genomen overigens.
    Mvg,
    Els.

  59. Hans

    Beste, mijn zoon heeft te horen gekregen van zijn werkgever dat zijn contract, na 52 weken ( o- uren contract het eerste jaar) + 51 weken ( jaarcontract), niet verlengd wordt. Hij heeft dus feitelijk geen recht op een ontslagvergoeding omdat hij een week tekort komt. Is er inmiddels jurisprudentie op dit soort zaken?
    Mvrgr. Hans

  60. Jadi

    Hoe zit het met de transitievergoeding als je deze bruto wil gebruiken voor je studie? Kan ik dat dan aangeven zodat ik na mijn ontslag de rekening indien bij het bedrijf wat mij de transitievergoeding moet geven?

  61. Francis

    2 vragen die gaan over pensioen bijdrage bij transitie vergoeding.

    Betaling
    Ik krijg 8% vakantie toeslag over mijn transitievergoeding. Maar krijg ik ook mijn pensioenbijdrage van de werkgever uitgekeerd over mijn transitievergoeding bij uitbetaling?

    Berekening van de vergoeding
    Bij de berekening van de transitievergoeding, dan houdt men rekening met mijn salaris incl vakantiegeld, maar…ook incl pensioenbijdrage?

  62. Diana

    Ik heb ren vraag als je ouder bent als 18 rn twaalf uur per week werkt heb je dan recht op ontslagvergoeding ?

Leave a Reply