Ontslagvergoeding 2014

De ontslagvergoeding is reeds diverse malen onderwerp van discussie geweest. Hoewel de ontslagvergoeding voor veel ontslagen werknemers werkelijk een essentieel gegeven is, is het wel zo dat het doorgaans handenvol geld kost. Er werd daarom door de Tweede Kamer voor gekozen om de ontslagvergoeding in het jaar 2014 te herbekijken. Jammer genoeg weten we dat een dergelijk onderzoek vaak geen positieve resultaten met zich meebrengt en ook deze keer is dat niet het geval. De ontslagvergoeding en dan vooral de hoogte er van ging danig op de schop waardoor voormalige werknemers nu nog slechts recht hebben op een beperktere ontslagvergoeding. We vertellen je in dit stukje graag alles wat je moet weten over de ontslagvergoeding 2014.

Aanpassing van de kantonrechtersformule

De zogenaamde kantonrechtersformule die in stond voor het berekenen van de ontslagvergoeding werd in 2014 danig aangepast. Vroeger was het zo dat je als voormalig werknemer recht had op één maand ontslagvergoeding per afgewerkt dienstjaar. Dit zorgde er niet zelden voor dat vooral werknemers die lange tijd in dienst waren konden rekenen op een behoorlijk stevige ontslagvergoeding. Daar stond dan weer tegenover dat deze werknemers steevast reeds een bepaalde leeftijd hadden bereikt waardoor ze niet zo eenvoudig meer nieuw en gelijkwaardig werk zouden kunnen vinden. Om dit te compenseren kon men dus genieten van een ontslagvergoeding die de financiële stabiliteit van het gezin niet in het gedrang bracht. Vanaf 2014 is de berekening echter aangepast. Voormalige werknemers hebben nu namelijk nog slechts recht op een kwart maandsalaris per afgewerkt dienstjaar. Dat is forse die in de praktijk zomaar even 75% verlies met zich meebrengt.

Hoeveel ontslagvergoeding 2014?

De ontslagvergoeding 2014 is dus in die mate aangepast dat werknemers die slechts voor een beperkte periode in dienst zijn geweest geen grote uitkering meer zullen genieten waardoor het noodzakelijk wordt om zo spoedig mogelijk terug aan het werk te kunnen gaan. De ontslagvergoeding is vanaf het jaar 2014 ook onderhevig aan een specifiek maximum. Vroeger was dat niet het geval, maar vanaf 2014 kan er nog slechts een ontslagvergoeding van maximum 75.000 euro worden toegekend. De Tweede Kamer heeft er met deze aanpassingen duidelijk voor gekozen om de hoogste ontslagvergoeding nog enkel en alleen mogelijk te maken voor werknemers die nagenoeg hun hele leven bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. Voor jonge werknemers die worden ontslagen is het vanaf heden nog meer dan ooit van belang om zo spoedig mogelijk terug aan de slag te kunnen.