Ontslagvergoeding belasting

Je ontslag krijgen is nooit leuk. Het lijkt dan niet alleen alsof je hebt gefaald in je werk, maar daarnaast dringen er zich meteen een aantal zorgen op, bijvoorbeeld hoe het nu financieel verder moet. Mensen die hun ontslag krijgen zullen namelijk niet langer over een vast inkomen beschikken. Wanneer het ontslag buiten je schuld om verloopt (en er met andere woorden geen sprake is van dringende redenen) kan je gelukkig wel rekenen op een zogenaamde ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt gegeven om het verlies van inkomsten in de nabije toekomst te compenseren. Jammer genoeg is de ontslagvergoeding niet zomaar een cadeau dat je krijgt. Je hoort ons al komen, er dient uiteraard steeds een bepaalde kost op te worden betaald. We vertellen je graag meer over de transitievergoeding belasting in dit artikel.

 

Netto afrekening van de transitievergoeding

Erg veel mensen kiezen er voor om hun transitievergoeding netto af te rekenen met hun werkgever. Het bedrag wordt in dat geval meteen op je bankrekening gestort, maar je zal merken dat je vroegere werkgever (verplicht) de zogenaamde loonbelasting dient af te houden. Je ontslagvergoeding wordt in Nederland immers steevast opgeteld bij het inkomen waar je dat jaar over beschikt. Afhankelijk van je totale inkomen (dus inclusief de verkregen ontslagvergoeding) zal de transitievergoeding belasting worden berekend. In het slechtste geval kan dit jou op een loonbelasting voor dat jaar komen te staan van maar liefst 55 procent. In het beste geval zal de loonbelasting 37 procent bedragen.

Direct afrekenen voor bedragen tot 20.000 euro

De manier waarop je, je ontslagvergoeding laat uitbetalen is veelal sterk afhankelijk van het bedrag dat je krijgt toegekend. Voor relatief kleine bedragen tot een bedrag van ongeveer 20.000 euro wordt doorgaans gekozen voor een directe afrekening zoals hierboven omschreven. In dat geval wordt de ontslagvergoeding belasting dus meteen afgehouden door de werkgever. Gaat het om een grotere ontslagvergoeding, dan is het mogelijk om te kiezen voor diverse andere methodes om de uitbetaling plaats te laten vinden.

Andere mogelijkheden om ontslagvergoeding uitbetaald te krijgen

De netto afrekening van je ontslagvergoeding is niet de enige mogelijkheid waarover je als werknemer beschikt. Er bestaan ook nog verschillende andere mogelijkheden, al moet het gezegd dat deze eigenlijk uitsluitend worden aangesproken door mensen die over een erg hoge ontslagvergoeding beschikken. In bepaalde gevallen kan dit je zelfs een bepaald fiscaal voordeel opleveren. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor de voordelen van een stamrechtverzekering of een Stamrecht B.V. (doorgaans pas mogelijk vanaf ongeveer 75.000 euro), maar daarnaast kan je het geld ook op een geblokkeerde bankrekening laten plaatsen. Het is de keuze van de werknemer om te bepalen op welke manier zijn of haar verkregen ontslagvergoeding zal worden uitbetaald.