Versoepeling ontslagrecht

In het verleden werd reeds diverse malen verzocht om een versoepeling van het ontslagrecht. Dat is opmerkelijk en voor werknemers geen goede zaak omdat het op deze manier voor werkgevers mogelijk wordt om bijvoorbeeld een werknemer te ontslaan gewoon omdat deze na enige tijd te duur wordt. Dat is tegenwoordig geen gegronde reden, maar zou er wel één kunnen worden wanneer de versoepeling van het ontslagrecht in voege treedt. Het mag duidelijk zijn dat het vooral de werkgevers zijn die vragende partij zijn voor een dergelijke versoepeling terwijl er voor werknemers eigenlijk uitsluitend nadelen aan verbonden zijn. We vertellen je graag meer over de nakende versoepeling van het ontslagrecht in Nederland.

Nadelen van versoepeling ontslagrecht

Zoals in de inleiding reeds aangegeven brengt de versoepeling van het ontslagrecht enkele zeer vervelende nadelen met zich mee voor werknemers. Zij zullen in eerste instantie bijvoorbeeld niet zo snel meer klachten durven te uiten tegenover hun werkgever uit vrees voor hun job. Daarnaast wordt de mogelijke ruimte om eisen te stellen op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden in één klap uiterst beperkt, maar dat is nog niet alles. De rechtspositie die tot op heden zo belangrijk was voor werknemers wordt door deze versoepeling nagenoeg volledig teniet gedaan. De rechten worden als het ware nagenoeg volledig verlegd van de werknemer naar de werkgever.

Versoepeling van ontslagrecht economisch noodzakelijk?

Toch valt er wel wat te zeggen over een mogelijke versoepeling van het Nederlandse ontslagrecht. Werkgevers geven immers aan dat een dergelijke versoepeling essentieel is om te kunnen voldoen aan de internationale concurrentie. Met andere woorden, werknemers die te duur worden leggen niet zelden een aanzienlijke druk op de financiële situatie van een bedrijf. Door de mogelijkheid om dergelijke werknemers te ontslaan wordt er financiële ruimte gecreëerd voor een betere en concurrentiëlere positie en wordt er aan jonge werknemers de mogelijkheid geboden om zich te profileren. Hoe de versoepeling van het ontslagrecht precies uit zal pakken blijft tot op heden echter koffiedik kijken.