Uitkering na ontslag

Als ontslagen werknemer heb je in bepaalde gevallen niet uitsluitend recht op een zogenaamde ontslagvergoeding, maar kan deze nog verder worden aangevuld met een ww-uitkering. Deze uitkering is bestemd voor mensen die (tijdelijk) zonder werk zijn komen te zitten, bijvoorbeeld omdat ze op hun vorig werk zijn ontslagen. Ook wanneer je zelf ontslag hebt genomen kan je in bepaalde situaties aanspraak maken op een ww-uitkering. In dat geval zal er wel een klein onderzoek worden ingesteld naar de aard van je ontslag. Alleen wanneer blijkt dat een gegronde reden aan de basis ligt van je ontslag zal er een ww-uitkering worden toegekend.

Wanneer heb ik recht op een ww-uitkering?

Een uitkering na ontslag is voor veel mensen erg belangrijk omdat ze op die manier uitzicht blijven houden op een bepaald (weliswaar beperkt) inkomen. In principe heeft iedereen recht op een ww-uitkering die op zijn of haar werk is ontslagen zonder dat er dwingende redenen aan dat ontslag verbonden zijn. Daarnaast dien je wel gedurende een bepaalde periode werkzaam te zijn geweest bij het bedrijf en wordt de ww-uitkering steevast berekend aan de hand van het inkomen dat je hebt ontvangen. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat de looptijd van de ww-uitkering wordt beperkt aan de hand van het aantal door jou gewerkte dagen. In ieder geval wordt de looptijd van een uitkering na ontslag beperkt tot 3 jaar en 2 maanden. Volgens de laatste berichten zou de looptijd zelfs worden beperkt tot maximum 3 jaar.