Ontslagvergoeding en WW

Wanneer je na je ontslag een bepaalde ontslagvergoeding hebt ontvangen is dat natuurlijk mooi meegenomen. Deze vergoeding zorgt er echter niet voor dat je financiĆ«le situatie op lange termijn stabiel kan blijven, in tegendeel. Het spreekt voor zich dat je na je ontslag zo snel mogelijk terug op zoek zult willen gaan naar ander werk, alleen is dat vandaag de dag niet zo voor de hand liggend. Erg veel mensen zijn op zoek naar werk terwijl het aanbod zienderogen afneemt. De ontslagvergoeding kan daarom worden aangevuld met een periodieke ww-uitkering. Deze uitkering dient er voor te zorgen dat mensen die zijn ontslagen op z’n minst nog enige tijd kunnen genieten van bepaalde financiĆ«le bijstand. Zou je hier graag meer informatie over ontvangen? We vertellen je in dit artikel graag alles over je ontslagvergoeding en ww.

Wanneer ontvang ik mijn ww-uitkering?

Er wordt wel eens gezegd dat de ontslagvergoeding en de ww-uitkering volledig los staan van elkaar. Op zich is dat inderdaad het geval. De hoogte van je ontslagvergoeding zal namelijk geen directe impact hebben op de ww-uitkering die je zal ontvangen. Wel is het zo dat deze uitkering pas wordt gestart op het ogenblik dat de zogenaamde opzegtermijn is afgelopen. Daarnaast zijn er uiteraard een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een ww-uitkering waar we later nog uitgebreid op terug zullen komen. Als je recht hebt op een ww-uitkering is het eveneens van belang om er rekening mee te houden dat deze in duur beperkt is. De maximale ww-uitkering waar je van kan genieten mag dan afhankelijk zijn van het aantal gewerkte kalenderjaren, ze bedraagt maximaal 3 jaar en 2 maanden. Binnen deze termijn dien je dus met andere woorden nieuw werk te hebben gevonden om niet zonder inkomen te vallen.

Voorwaarden ontslagvergoeding en ww

De voorwaarden voor het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst en ww zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde als de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontslagvergoeding. De aard van het ontslag ligt wat dat betreft aan de basis van het al dan niet ontvangen van zo’n vergoeding. Gaat het om een ontslag met dwingende redenen, dan zal je met andere woorden geen ww-uitkering ontvangen. Hetzelfde geldt voor de ontslagvergoeding. Daarnaast dient de ontslagen werknemer steeds bereikbaar te zijn voor een nieuwe werkaanbieding en moet je uiteraard voldoen aan de inmiddels bekende 26 uit 36 weken-eis. Het feit dat je als werknemer na je ontslag een ontslagvergoeding hebt ontvangen doet geen enkele afbreuk aan een mogelijke ww-uitkering.