Ontslagvergoeding

In bepaalde gevallen kan een bedrijf genoodzaakt zijn om één of meerdere van haar werknemers te ontslaan. In dat geval is het voor de werknemer in kwestie interessant om te weten dat hij of zij mogelijks kan genieten van een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd, is een vergoeding die wordt aangeboden om eventuele verloren inkomsten te compenseren. Op deze manier wil men voorkomen dat de ontslagen werknemer in financiële moeilijkheden komt als gevolg van diens ontslag. Ben je ook recent ontslagen en wil je graag alles te weten komen over de ontslagvergoeding?

Geen ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een ontslag zich opdringt. Het gaat dan over een zogenaamd gedwongen ontslag waarbij de werknemer in kwestie op staande voet wordt ontslagen. Het is aan de werkgever om aan te geven wat de achterliggende reden van het dwingende ontslag precies is. Wordt deze reden goed bevonden, dan zal de werknemer in kwestie niet kunnen genieten van een ontslagvergoeding. Dat is vervelend, want bij een gedwongen ontslag is ook de kans op een ww-uitkering zeer beperkt. De versoepeling van het zogenaamde ontslagrecht moet naar de toekomst toe de wegen openleggen om een gedwongen ontslag eenvoudiger mogelijk te maken.

Berekenen van mijn ontslagvergoeding

Wanneer je, je ontslag hebt gekregen is het belangrijk om een glashelder beeld te hebben van de financiële middelen waarover je nog kan beschikken. Vanuit dat oogpunt is het niet onbelangrijk om rekening te houden met de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Het berekenen van je ontslagvergoeding kan je eigenlijk zeer eenvoudig zelf doen door gebruik te maken van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule baseert zich op informatie welke door jou zelf wordt aangegeven. Er worden doorgaans drie vragen gesteld waar je een antwoord op dient te geven. Het gaat daarbij steeds over de leeftijd van de ontslagen werknemer, het dienstverband (het aantal jaren dat je hebt gewerkt) en het bruto maandinkomen waarover de persoon in kwestie al die jaren heeft beschikt. Op basis van deze informatie zal meteen worden berekend hoeveel de ontslagvergoeding precies zal bedragen.

Ontslagvergoeding 2014 en 2015

2014 en 2015 lijken haast in het teken te staan van aanpassingen aan de ontslagvergoeding. Er werd bijvoorbeeld door de Tweede Kamer beslist dat vanaf 2014 de ontslagvergoeding op een andere manier zal worden berekend. Vroeger konden ontslagen werknemers rekenen op een één maand salaris per gewerkt kalenderjaar. Vanaf 2014 wordt dat teruggebracht naar slechts een kwart van het maandsalaris waardoor de uiteindelijke ontslagvergoeding aanzienlijk lager zal komen te liggen. Die lijn wordt ook doorgetrokken naar het jaar 2015 waarin de ontslagvergoeding ook een nieuwe benaming zal krijgen. Vanaf 1 juli 2015 zal de klassieke ontslagvergoeding immers veranderen in een transitievergoeding. Daarnaast wordt er ook een beperking opgelegd van 75.000 euro. Dit bedrag kan enkel en alleen worden overschreden wanneer het jaarsalaris van de ontslagen werknemer hoger ligt. Voor ontslagen werknemers ouder dan 50 jaar en die reeds tien jaar of langer in dienst zijn voor bedrijven met minimum 25 werknemers geldt nog tot 2020 een speciale regeling.