Rechten bij ontslag

Ontslagen worden is nooit leuk, maar toch is het belangrijk om je hoofd koel te houden. Mensen die ontslagen worden beschikken doorgaans over enkele interessante rechten waar ze aanspraak op kunnen maken. Eén van die rechten is de zogenaamde ontslagvergoeding. Indien er sprake is van een ontslag zonder dringende redenen, dan is de werkgever doorgaans verplicht om je te voorzien van een bepaalde ontslagvergoeding. Deze vergoeding moet het mogelijk maken om de komende periode financieel te overbruggen tot je opnieuw werk hebt gevonden. Kijk ook uit met een eventueel concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst. Uiteraard wordt de ontslagvergoeding beperkt tot een bepaald aantal maanden en wordt deze niet oneindig doorgetrokken. Hoe dan ook, ben je ontslagen, dan vertellen we je in dit artikel graag over welke rechten je precies beschikt.

Hoe wordt mijn ontslagvergoeding bepaald?

De ontslagvergoeding is in Nederland niet iets dat zomaar vrij kan worden bepaald, in tegendeel. Het is de zogenaamde kantonrechter die uiteindelijk zal bepalen over welke ontslagvergoeding je precies kan beschikken. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt steevast bepaald op basis van een aantal factoren. Denk daarbij aan zaken als de leeftijd van de werknemer, maar ook aan de periode dat de persoon in kwestie bij het bedrijf in dienst is geweest en het bruto maandsalaris waarover hij of zij kon beschikken. Al deze verschillende zaken zullen uiteindelijk bepalen welke ontslagvergoeding je zal ontvangen.

Algemene rechten bij ontslag

Uiteraard is het verkrijgen van een ontslagvergoeding lang niet het enige recht waarover je beschikt bij een ontslag, in tegendeel. Wist je bijvoorbeeld dat je in Nederland om bepaalde redenen gewoon niet ontslagen kan worden? Een ontslag op basis van godsdienst of omdat de persoon in kwestie zwanger is, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Daarnaast heb je als werknemer ook steeds de mogelijkheid om je ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. In deze situatie wordt er wel doorgaans steeds getracht om een akkoord te vinden tussen beide partijen. Hoe dan ook, het mag duidelijk zijn dat je als ontslagen werknemer nog steeds over heel veel rechten beschikt.